Kontrolni organ

Messkolben
 • Tip kontrolnega organa: Kontrolni organ KSW Tehnika d. o. o. je tip C
 • Delovni čas: Ponedeljek–petek od 7.30 do 15.30, sobote, nedelje in prazniki zaprto
 • Naročanje: Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prispetja zahteve.
Eichstelle
 • Obseg dela:
  - Overjanje pretočnih meril in merilnih sistemov za merjenje količin tekočin razen vode: pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi
  - Overjanje merilnikov tlaka v pnevmatikah
 • Pri Slovenski akreditaciji smo akreditirani za:
  - Kontrolo pretočnih meril in merilnih sistemov za merjenje količin tekočin razen vode: pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi
  - Kontrolo merilnikov tlaka v pnevmatikah
  - Povezava na akreditacijski listino: http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/ksw-tehnika-d-o-o/

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

 

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

 

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 64/08 in 27/17).

 

Naša podjetje KSW Tehnika d. o. o. izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »410«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

 

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

image-overlay Eichstelle
Kontakt

Pošljite nam vaše sporočilo, ali pa nas pokličite. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Davor Šuštar Tehnični vodja kontrolnega organa